Stadsauktion Sundsvall’s Personuppgiftspolicy

 

Denna personuppgiftspolicy omfattar Stadsauktion Sundsvall’s webbplats samt våra samarbetspartners. Stadsauktion Sundsvall webbplats har inga kundkonton och lagrar inte personuppgifter så som personnummer, betalkort, budgivningar, etc. 

För att läsa Auctionet.com’s integritetspolicy följ länken här. 

  1. Generellt

Denna policy om behandling av personuppgifter (personuppgiftspolicy) beskriver hur Stadsauktion Sundsvall inhämtar och behandlar information om dig. Personuppgiftspolicyn gäller för personuppgifter som du ger till oss eller som vi inhämtar via Stadsauktion Sundsvall’s webbplats, stadsauktionsundsvall.se.

Stadsauktion Sundsvall är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Alla förfrågningar gällande personuppgifter hos Stadsauktion Sundsvall ska ske via den kontaktinformation som anges under punkt 6.

Cookies

Vanligtvis kan du söka anonymt på vår webbplats, stadsauktionsundsvall.se. När du besöker vår hemsida samlar vi dock automatiskt in information om dig med hjälp av cookies.

En cookie är en liten textfil som placerar sig på din dators hårddisk, smartphone eller annan IT-utrustning. Den gör det möjligt att upptäcka din dator/IP-adress och inhämta information om vilken typ av webbläsare du använder och vilka sidor och funktioner du besöker, t.ex. vilka söktermer du använder på webbplatsen.

Primärt placerar vi cookies på din dator för att kunna föra statistik över användningen av webbplatsen. De uppgifter vi får är till exempel webbläsartyper, besökta sidor och klickade länkar. Vi använder uppgifterna för att få en samlad överblick över hur webbplatsen används. Den statistik vi får med hjälp av cookies använder vi till att förbättra webbplatsen.

Därutöver använder vi cookies, till exempel för att göra det möjligt att dela händelser från vår kalender på Facebook. På samma sätt använder vi cookies för att hålla reda på om du är inloggad på sidor som är skyddade genom inloggning.

Vi gör detta med avseende på att optimera konverteringen på webbplatsen, förbättra denna och genomföra riktad marknadsföring. Vi använder även tredjepartscookies som är cookies som placeras av andra än oss. Det kan t.ex. vara företag som hjälper oss att mäta, analysera och rikta våra tjänster, annonser och innehåll.

Vi använder cookies för följande syften:

– Styrning av generell teknisk funktionalitet på webbplatsen.
– Trafikmätning via Google Analytics.
– Hantering av annonser från olika annonsnätverk.
– Riktad visning av de annonser vi förmodar är mest intressanta för dig baserat på ditt beteende.

Vissa cookies lagras tills du stänger din webbläsare, medan andra lagras under en längre tid. Om du vill begränsa vilka cookies vi använder kan du i de flesta webbläsare ändra inställningarna för vilka cookies som placeras på din dator. Du ska dock vara medveten om att du i så fall eventuellt inte kan använda vissa tjänster och funktioner som kräver cookies för att spara de val du har gjort.

Du kan undvika cookies och det är också möjligt att ta bort befintliga cookies från din dator.

På vilket sätt du kan undvika cookies beror på vilken webbläsare du använder. Nedan kan du hitta länkar till anvisningar för att avlägsna och blockera cookies i en rad olika webbläsare:

Personuppgiftera

När du registrerar dig som kund ber vi dig att uppge vissa personuppgifter. För att kunna bjuda på en vara måste du som minimum informera om namn, adress, e-post och telefonnummer. Önskar du sälja ska du även ange bankuppgifter samt ID.

Dina personuppgifter inhämtas, registreras, lagras och används uteslutande med avseende på att göra det möjligt för dig att köpa eller sälja varor hos Stadsauktion Sundsvall samt att följa våra redovisningsskyldigheter eller förpliktelser enligt konsumentlagstiftningen. Därutöver används dina personuppgifter, om du aktivt har godkänt detta, för att informera dig om nyheter och erbjudanden.

Vi använder dessutom dina personuppgifter för att kunna hämta eller leverera dina föremål. Vi delar relevanta personuppgifter med de transportföretag vi samarbetar med. Transportföretagen använder endast dina uppgifter för att fullgöra de avtal du har ingått med dem och oss.

Stadsauktion Sundsvall använder Kalles Bud samt Auctionet Transport som transportpartner:

Transportföretagen har förpliktigat sig att upprätthålla Stadsauktion Sundsvall’s affärsvillkor, och förbundit sig att behandla dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med Stadsauktion Sundsvall’s personuppgiftsregler och säkerhetsregler.

Utöver dina personuppgifter samlar vi in information om vilka produkter du bjuder på, köper eller säljer, ångrar eller reklamerar. Det gör vi för att alltid kunna säkerställa att alla auktioner genomförs etiskt korrekt.

Användning av personuppgiftsbiträden

Som nämnts i avsnittet 1. ’Cookies’ använder vi externa företag bland annat för att hjälpa oss med den tekniska driften av webbplatsen, till exempel för att förbättra webbplatsen, utföra riktad marknadsföring och retargeting samt att inhämta information om kundbetyg av våra produkter etc.

De externa företagen agerar personuppgiftsbiträden och behandlar uppgifter som vi är ansvariga för i förhållande till våra instruktioner. Personuppgiftsbiträdena får inte använda uppgifterna i annat syfte än att uppfylla avtalet med oss och är ålagda sekretess för dessa uppgifter.

Google Analytics, Google AdWords och GoogleApps v/Google Inc. Etablerad i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av information till USA är säkerställda genom personuppgiftsbiträdets certifiering inom EU-USA Privacy Shield. En kopia av certifikatet återfinns här

Facebook Business. Etablerad i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av information till USA är säkerställda genom personuppgiftsbiträdets certifiering inom EU-USA Privacy Shield. En kopia av certifikatet återfinns här

  1. Dina rättigheter

För att skapa öppenhet kring behandlingen av din information måste vi som personuppgiftsansvarig informera dig om dina rättigheter.

Rätten till tillgång

Du har rätt att när som helst få tillgång till de personuppgifter som Stadsauktion Sundsvall har registrerat om dig. Till exempel vilken information vi har registrerat om dig, vilka syften registret tjänar, vilka kategorier av personuppgifter och vilka mottagarna av informationen eventuellt kan vara, samt information om varifrån informationen härstammar.

Du kan se personuppgifter som vi har registrerat genom att gå in på Auctionets webbplats auctionet.com och logga in med din kontoinformation och lösenord på ’Min sida’ – ’Profil och Inställningar’. Här kan du dessutom se de varor du har bjudit på, följt, köpt och sålt samt betalningar och utbetalningar.

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig. Du kontaktar support@auctionet.com och begär en kopia på dina uppgifter. Via “Mina Sidor” kan du även ta bort ditt konto samt dina uppgifter.

Rätten till rättelse

Du har rätt att få oriktiga personuppgifter om dig själv rättade. Du har möjlighet att se de uppgifter som vi samlade in om dig i samband med att du registrerade dig som kund genom att besöka auctionet.com och klicka på ’Min Sida’ – ’Profil och inställningar’. Här kan du också genomföra eventuella ändringar av uppgifter som du inte anser är korrekta. Av säkerhetsmässiga skäl kan du inte ändra förnamn och efternamn. Vill du genomföra ändringar beträffande t.ex. namn kan du kontakta support@auctionet.com, varefter uppgifterna korrigeras. Se kontaktinformation (se punkt 6).

Rätten till radering

I den utsträckning lagring och användning av dina uppgifter inte är nödvändig, till exempel för att uppfylla våra redovisningsskyldigheter eller skyldigheter enligt konsumentlagstiftningen, är vi skyldiga, om du så önskar, att radera alla eller vissa av dina personuppgifter.

Vissa uppgifter som vi har samlat in i samband med att du registrerade dig som kund hos oss har du själv möjlighet att radera genom att gå till auctionet.com och klicka på ’Mina sidor’ – ’Ta Bort Konto’. Alternativt kan du kontakta oss skriftligen, varefter uppgifterna kommer att raderas. Se kontaktinformation (se punkt 6).

Du kan också begära fullständig radering av all information vi har om dig, inklusive anonymisering av andra uppgifter, t.ex. varor du har bjudit på, köpt eller sålt, ångrat eller reklamerat. Om du vill göra detta kan du begära radering via ’Mina sidor’ – ’Ta Bort Konto’. Dina uppgifter kommer inte att kunna återskapas och din kundrelation avslutas.

Rätten till dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter levererade i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format och rätt att få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Du kan se personuppgifter som vi har registrerat om dig genom att gå in på webbplatsen auctionet.com och klicka på ’Mina sidor’ – ’Profil och inställningar’.

Rätt att göra invändningar

Du har alltid rätt till att av särskilda skäl göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter.  Rätten till invändning innebär att du alltid har rätt att invända mot en i övrigt laglig behandling av dina personuppgifter om det finns särskilda skäl till varför du inte önskar att din information ska behandlas.

Stadsauktion Sundsvall avgör om invändningen är berättigad, även om vår behandling av uppgifterna annars är legitim.

Rätten att återkalla samtycke

Även om du har givit samtycke till vår behandling av dina personuppgifter har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter.

Du återkallar ditt samtycke enligt följande:

Tillåtelse för användning av dina personuppgifter för att informera dig om nyheter och erbjudanden, se avsnitt 2

Du återkallar ditt samtycke genom att gå till auctionet.com och klickar på ’Mina sidor’ – ‘Kommunikation’. Avmarkera rutan under den/de marknadsföringssamtycken du vill återkalla.

Tillåtelse av behandling och lagring av dina personuppgifter, se avsnitt 2

Du återkallar ditt samtycke genom att gå till auctionet.com och klicka på ’Min sida’ – ’ta bort kontor’ och begära radering, dina personuppgifter kommer att raderas och inte kunna återskapas. Därmed avslutas också din kundrelation.

Tillåtelse till att vi sparar din betalningsmetod, se avsnitt 3.

Du återkallar ditt samtycke genom att gå till auctionet.com och klicka på ’Mina sidor’ – ’Betalkort’.

Rätten till klagomål

Du har rätt att rikta klagomål hos Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, kring vår behandling av dina personuppgifter.

  1. Automatisk radering av personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen är vi skyldiga att radera uppgifter som vi inte har någon avsikt att lagra. Det betyder att vi kontinuerligt raderar uppgifter från våra databaser utifrån följande kriterier:

Om du har skapat ett kundnummer, men inte aktiverat det via den skickade aktiveringslänken kommer vi efter 7 dagar automatiskt att radera de uppgifter som vi har registrerat om dig.

Om du inte använder vår webbplats, app eller mobilwebbplats (loggar in, bläddrar, lägger bud, köper eller säljer) under 18 månader, tar vi automatiskt bort de uppgifter vi har registrerat om dig. För att uppfylla alla lagkrav, inklusive krav i redovisningslagstiftningen och konsumentlagstiftning kan det dock krävas lagring av vissa personuppgifter under en längre tid.  Uppgifter som vi har inhämtat i samband med att du har givit ditt samtycke till att vi får skicka marknadsföring via e-post, sms och post, raderas emellertid endast om du återkallar ditt samtycke.

Du kan återkalla ditt samtyckte genom att följa ovan beskrivna procedur.

Om du aktivt avregistrerar dig som kund (önskar att avbryta din kundrelation) kommer dina uppgifter omedelbart att raderas. För att uppfylla vissa lagkrav, inklusive krav i redovisningslagstiftningen och konsumentlagstiftningen, kan det dock krävas att vi lagrar vissa personuppgifter under en längre period.

  1. Säkerhet

Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, förverkas, ändras, försämras, kommer till obehörigas kännedom eller missbrukas.

Alla personuppgifter lagras på en säker databas hos Auctionet.com samt Stadsauktion Sundsvall och behandlas konfidentiellt. Dina personuppgifter är uteslutande tillgängliga för Stadsauktion Sundsvall auktoriserade medarbetare (endast de medarbetare som har ett verkligt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att utföra sitt arbete har åtkomst till dessa) samt i en begränsad omfattning för våra transportsamarbetspartner. Vi har utarbetat administrativa regler för att säkerställa att medarbetares åtkomst till personuppgifter på Auctionet.com / Stadsauktion Sundsvall server är begränsad till att endast omfatta det som krävs för att uppfylla medarbetarnas respektive funktion.

Servern med dina personuppgifter är skyddad mot icke auktoriserad fysisk och elektronisk åtkomst. Skyddet omfattar en elektronisk brandvägg och andra säkerhetssystem, inklusive virusskanning, installation av säkerhetssystem, sårbarhetstestning, backup och ominstallation, personalutbildning, säkerhetskontroll och andra åtgärder för att kontinuerligt förbättra datasäkerheten.

Stadsauktion Sundsvall samarbetar med polisen. Därför lämnar Stadsauktion Sundsvall ut kunduppgifter till polisen i den omfattning som krävs för att bistå polisen i deras utredningsarbete. Domstolsbeslut, påbud från offentliga myndigheter eller rättsliga instanser kan förpliktiga Stadsauktion Sundsvall att lämna ut dina personuppgifter.

 

  1. Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst genomföra ändringar i denna personuppgiftspolicy. Om vi genomför ändringar i personuppgiftspolicyn informeras du om detta vid din nästa inloggning på webbplatsen. Om du inte godkänner den ändrade policyn kan du inte fortsätta använda webbplatsen och dina personuppgifter kan raderas. För att uppfylla vissa lagkrav, inklusive krav i redovisnings- och konsumentlagstiftningen kan emellertid vissa personuppgifter behöva lagras under en längre period.

 

  1. Kontakt

Stadsauktion Sundsvall är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som inhämtas via webbplatsen. Om du efter genomläsning har frågor eller synpunkter på Stadsauktion Sundsvall’s personuppgiftspolicy kan du kontakta oss på nedanstående kontaktinformation.

Stadsauktion Sundsvall
Heffners Allé 43,
856 33 Sundsvall

Telefon: 060 – 17 00 40
E-post: info@stadsauktionsundsvall.se 

 

Versioner

Detta är version 1 av Stadsauktion Sundsvall’s personuppgiftspolicy från 2022-10-31